Varukorgen är tom.
☰KATEGORIER

Se vad andra tycker

Enkelt och smidigt köp med snabb leverans via brev.
Prisjakt.nu

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-23


Vi värnar om din personliga integritet. De personuppgifter vi samlar in om dig kommer vi alltid att behandla med största varsamhet och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Denna policy syftar till att beskriva vilka personuppgifter vi samlar in, vad syftet med insamlingen är, hur vi använder oss av insamlade personuppgifter och även hur du kan kontrollera och hantera de uppgifter vi samlat in om dig.

Denna policy är en del av våra allmänna försäljningsvillkor; genom att godkänna försäljningsvillkoren godkänner du också att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.

 1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter
  En personuppgift är varje uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Även andra uppgifter kan vara personuppgifter om de går att koppla till en person, till exempel IP-adress eller uppgifter om beteendemönster vid användande av vår webplats eller andra webplatser.
  Med behandling av personuppgift avses all hantering av personuppgiften, antingen den sker manuellt eller automatiskt. Exempel på behandling av personuppgift är insamling, registrering, strukturering, analys, lagring eller radering.
 2. Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär det
  Personuppgiftsansvarig är CeriQ AB, organisationsnummer 556877-4417. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.
 3. När samlar vi in personuppgifter, vilka personuppgifter samlar vi in, med vilket syfte, av vilket skäl och hur länge sparar vi dem
  1. I samband med beställning
   Namn, eventuellt personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.
   Samlas in för att vi skall kunna registrera och leverera din beställning.
   Skälet för insamling är rättslig grund då bokföringslagen kräver det.
   Uppgifterna sparas i enlighet med bokföringslagens krav i 7 år efter det att leverans och betalning slutförts. Till denna tid kan läggas upp till 6 månader innan nästa automatiska gallring av personuppgifter sker. Om du under denna tid inkommer med ny beställning anpassas tidsramen efter den senast inkomna och behandlade beställningen.
  2. I samband med kontakt med kundtjänst
   Namn, eventuellt personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.
   Samlas in för att vi skall kunna registrera och hantera din förfrågan till kundtjänst.
   Skälet för insamling är berättigat intresse eftersom dessa uppgifter behövs för hantering av ditt ärende eller din förfrågan.
   Uppgifterna sparas så länge ärendet är aktivt. Uppgifter som samlas in via e-postkommunikation med kundtjänst sparas dock i 12 månader plus upp till 6 månader som är marginalen innan nästa automatiska rensning av e-posten görs.
   Vid telefonkontakt med kundtjänst kan ditt samtal av kvalitetsskäl komma att spelas in. Inspelade samtal raderas automatiskt efter 1 vecka.
  3. I samband med att du registrerar dig som kund
   Namn, eventuellt personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.
   Samlas in för att vi skall kunna registrera dig som kund i våra system.
   Skälet för insamling är berättigat intresse då dessa uppgifter behövs för kommunikation mellan dig som kund och oss som leverantör.
   Uppgifterna sparas så länge som ett aktivt kund-leverantörsförhållande kvarstår eller så länge det finns lagliga krav på lagring.
 4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med
  Vi värnar din integritet och kommer aldrig att dela dina personuppgifter med någon annan där det inte behövs för att vi skall kunna uppfylla vårt åtagande mot dig.
  Exempel på partners som vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till är betalningsförmedlare, till exempel Svea Ekonomi som är den partner som sköter betalningshanteringen av alla våra ordrar.
  Vidare kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till transportörer som behöver dessa uppgifter för att kunna utföra leveranser från oss.
  Vi kan också komma att dela med oss av uppgifter till leverantörer av e-posttjänster för att vi skall kunna skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig. Alla sådana e-postmeddelanden från oss innehåller en enkel och tydlig möjlighet att avsäga sig vidare utskick.
  För alla partners som vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till säkerställer vi genom avtal att de har rutiner som säkerställer att de i sin tur inte kommer att lämna dessa uppgifter vidare, och att deras behandling av personuppgifter uppfyller kraven i gällande lagar och förordningar.
 5. Var kommer dina personuppgifter att behandlas
  Alla våra egna IT-system finns inom EU-området. Det innebär att all vår egen behandling av personuppgifter sker inom EU-området.
  Genom avtal med partners som kan komma att få del av dina personuppgifter säkerställer vi att skyddet tekniskt, legalt och organisatoriskt alltid kommer att leva upp till de minimikrav som ställs enligt lagar och förordningar.
 6. Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter
  1. Rätt att få veta vad vi har registrerat om dig
   Du har rätt att begära att få veta vad vi har för uppgifter registrerade om dig. Enklast är det om du mailar din begäran om registerutdrag till: kundtjanst@kopplat.se.
   När vi tar emot en begäran om registerutdrag kan vi komma att ställa frågor eller begära kompletteringar för att säkerställa att vi inte lämnar ut någon information till fel person.
  2. Rätt att begära rättning
   Om du upptäcker eller misstänker att registrerade uppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättning av uppgifterna.
   Även i detta fall kan vi komma att ställa frågor eller begära komplettering för att säkerställa att begäran kommer från rätt person.
  3. Rätt att begära begränsning av användning
   Du har rätt att begära att uppgifter som finns registrerade om dig inte för användas till vissa ändamål. Det kan handla om direktmarknadsföring via e-post eller så kallad profilering.
   Om du inte vill ha någon form av direktmarknadsföring från oss begär du det enklast genom att begära avregistrering med hjälp av länken som finns i alla nyhetsbrev som kommer från oss.
   Om du inte vill att dina uppgifter skall kunna användas för profilering skickar du ett mail med din begäran till kundtjanst@kopplat.se.
   Även i detta fall kan vi komma att ställa frågor eller begära komplettering för att säkerställa att begäran kommer från rätt person.
   Normalt kommer du efter att du lagt en beställning eller registrerat dig som kund att få mail enligt följande:
   Ett bekräftelsemail att vi tagit emot din order eller din registrering
   Ett mail när ordern skickas med info om leveranssätt och eventuellt kollinummer
   Ett mail för att kontrollera att din leverans kommit fram som den skall
   Mail med information om nyheter och aktuella kampanjer - dock aldrig mer än ett sådant mail per månad
  4. Rätt till radering
   Du har rätt att begära att vi raderar alla uppgifter vi har registrerade om dig.
   Vi kan emellertid neka att utföra en sådan radering om det finns lagkrav som hindrar oss från det. Som exempel kan nämnas kraven som finns i bokföringslagen som ställer krav på hur länge vi måste spara uppgifter om ett köp eller annan affärstransaktion.
 7. Cookies
  Vi använder cookies i vår webbutik, och för att butiken skall fungera måste du tillåta cookies för kopplat.se.
  1. Vad är en cookie
   En cookie är en liten textfil som vår server skickar till din webläsare som sedan sparar den på din dator. Cookien består av bokstäver och siffror och skapas unikt för varje användare. Cookien sparas i anslutning till andra filer som din webläsare använder.
  2. Vilka typer av cookies använder vi
   1. Förstapartscookies
    Detta är cookies som skapas av vår server.
    Det är dels sessionscookies som raderas när du stänger av din webläsare.
    Det är också en cookie som sparar din kundkorg och som raderas automatiskt 30 dagar efter ditt senaste besök i vår webbutik.
   2. Tredjepartscookies
    Dessa cookies skapas från någon av våra samarbetspartners. De tredjepartscookies vi använder oss av är från:
    Google Analytics, används för statistikändamål
    Bing, används för statistikändamål
    Facebook, används för profilering
    Youtube, används för profilering
 8. Uppdatering av personuppgiftspolicy
  Vi strävar efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter, och det kan innebära att vi från tid till annan kan komma att uppdatera vår personuppgiftspolicy.
  Den senaste just nu aktuella versionen av personuppgiftspolicyn kommer alltid att finnas publicerad i anslutning till våra allmänna villkor på webplatsen.