Varukorgen är tom.
☰KATEGORIER

Se vad andra tycker

Enkelt och smidigt köp med snabb leverans via brev.
Prisjakt.nu

Försäljningsvillkor

 

Som privatperson som handlar från Kopplat.se omfattas du av ett antal lagar och förordningar, innefattande men ej begränsat till:

 • Konsumentköplagen
 • Konsumenttjänstlagen
 • Lagen om distanshandel och avtal utanför affärslokaler
 • GDPR – General Data Protection Regulations, dataskyddsförordningen

 

 1. Tillämplighet och avtalspart
  Dessa försäljningsvillkor ersätter samtliga av oss tidigare publicerade försäljningsvillkor. Din avtalspart är CeriQ AB (orgnr 556877-4417) som i följande text benämns Kopplat.se.
 2. Produktbeskrivningar, priser och frakt
  Alla produkter på Kopplat.se´s hemsida är beskrivna med utgångspunkt i av leverantören eller tillverkaren vid tiden för publiceringen tillhandahållen information. För att säkerställa att informationen vid tiden för beställning är korrekt hänvisar vi till tillverkarens hemsida.

  På hemsidan angivna priser är de priser som gäller vid beställningstillfället, och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms) och anges i svenska kronor. Vi förbehåller oss rätten att annullera order där angivet pris är uppenbart felaktigt i förhållande till normalt marknadspris för motsvarande produkt.

  I anslutning till produktens pris finns också uppgift angiven om fraktkostnad för respektive produkt. Vid beställning av flera produkter i samma order utgår endast en fraktkostnad och den debiteras efter den högsta av angivna fraktkostnader på beställda produkter. Fraktkostnaden framgår av sammanställningen i varukorgen innan betalning sker.
  Vid köp för över 2 500 SEK på en och samma order utgår ingen fraktkostnad, förutom om någon produkt har fraktklass Pall, då frakt alltid debiteras.
 3. Betalning
  Du har två val för betalning. Antingen betalar du via Svea Checkout, med kort eller faktura, eller så väljer du att betala med Swish.
  För att kunna betala med Swish måste du ha Swish aktiverat på det mobiltelefonnummer du anger i kassan.
  Om du väljer alternativet att betala via Svea Checkout så kan du betala med av Svea Bank godkänt betalkort eller om du vill betala mot faktura utställd av Svea Bank. Du kan också välja att delbetala fakturan. All hantering av kortuppgifter och kreditbedömningar handhas av Svea Bank. Information om villkoren från Svea Bank kan du hitta i samband med (men före) att betalningen skall genomföras.
 4. Beställning
  Beställning kan endast göras via hemsidan för Kopplat.se. För att ha rätt att beställa skall du ha fyllt 18 år.

  Vi godtar bara ordrar med en svensk leveransadress angiven.

  Vår normala leveranstid, det vill säga tiden som går mellan det att du lagt din order och ordern lämnar lagret hos Kopplat.se, är normalt 2-5 arbetsdagar. Om din order av någon anledning blir försenad kommer du att få meddelande om detta via e-post.

  Genom att genomföra en beställning godkänner du dessa försäljningsvillkor med bilagor som bland annat innefattar behandling av personuppgifter.
 5. Orderbekräftelse
  När du gjort din beställning kommer du att få en beställningsbekräftelse via e-post. Denna visar vad du beställt och den totala kostnaden för din beställning inklusive eventuell fraktkostnad.
  När din beställning är packad och lämnar vårt lager får du via e-post en orderbekräftelse.

  I denna får du också veta hur, med vilket fraktsätt, din order är levererad och i förekommande fall också kollinummer för spårning. Bindande avtal mellan kunden och Kopplat.se kommer till stånd först när denna bekräftelse skickats.
 6. Leveransadress
  Som kund är du ansvarig för att den adress du uppger vid beställning stämmer och att där så är tillämpligt ditt fulla namn finns angivet på brevlåda/brevinkast på adressen.
  Order som kommer i retur till oss på grund av felaktigt angiven adress kommer att debiteras en avgift för hantering och returporto med kr 250: -, dock max uppgående till vad du betalat för ordern.
 7. Om du ångrar dig
  Du har alltid möjlighet att ångra dig och annullera din order så länge den inte har levererats och bekräftats. Bäst gör du detta genom att maila vår kundtjänst på kundtjanst@kopplat.se, eller ringa till kundtjänst på 036 333 60 66. Se till att ha din beställningsbekräftelse till hands, eftersom såväl ordernummer som namn på beställningen måste uppges för att vi skall kunna behandla ditt ärende.

  Efter att din order levererats kan du inte längre bara annullera din order, men givetvis har du fortfarande rätt att utnyttja din lagstadgade ångerrätt.
  För att utnyttja din ångerrätt skall du senast 14 dagar efter att du mottagit produkten meddela oss att du vill ångra ditt köp. Enklast gör du detta genom att skicka ett mail till kundtjanst@kopplat.se som kommer att bekräfta att meddelandet om ånger mottagits genom att skicka dig ett ärendenummer. Det ärendenummer du får tilldelat skall också användas när du returnerar produkten till oss. Adress du skall skicka din retur till får du också i samband med att du får bekräftelsen på din ånger. Returen skall skickas så att den kommer direkt till oss, inte via ombud, vilket normalt innebär brev, postpaket eller paket med Schenker eller DHL. Returen skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter det att ärendet skapats. Returfrakten betalas av dig som kund. Vi löser inte ut returer som kommer mot postförskott, med bristande frankering eller annan lösen. Tänk också på att du är ansvarig för produkten ända tills det att den kommit fram och mottagits av oss.
  Du kan också om du hellre vill använda dig av Konsumentverkets blankett för att anmäla ångerrätt. Blanketten måste vara oss tillhanda senast 14 dagar efter att du mottagit produkten, och produkten skall vara oss till handa senast 14 dagar efter att blanketten skickats in. Produkten skall åtföljas av tydlig uppgift om ordernummer och avsändare.

  Återbetalning görs inom 14 dagar efter att vi mottagit produkten och godkänt den. Du har rätt att undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa dess funktion eller egenskaper. Dock måste produkten inklusive originalemballaget fortfarande vara i säljbart skick som ny, i annat fall kan avdrag för värdeminskning komma att göras innan återbetalning.

  Du kan inte underlåta att lösa ut en order som skickats till dig och hävda rätt till ånger. En outlöst försändelse som går i retur till oss kommer att debiteras en avgift för hantering och returporto med kr 250: -, dock max uppgående till vad du betalat för ordern.
 8. Reklamation
  När du mottagit din order bör du omedelbart undersöka produkterna för att säkerställa att dom fungerar som dom skall och i övrigt är felfria. Om du anser att någon produkt är felaktig skall den reklameras inom skälig tid ifrån att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

  Reklamation gör du genom att skicka ett mail till kundtjanst@kopplat.se. I bekräftelsen på att reklamationsbegäran mottagits får du ett ärendenummer och adressen som returen skall skickas till. Du är ansvarig för produkten/erna ända tills dom kommit fram och mottagits av oss, även om du väljer att skicka med en av oss utsänd fraktsedel. Notera att ett erhållet returnummer inte automatiskt innebär att reklamationen godkänns.

  Det är viktigt att din beskrivning av felet är så tydlig och komplett som möjligt. Efter mottagande kontrollerar vi alla returnerade produkter i enlighet med lämnad felbeskrivning. En godkänd reklamation ersätts enligt konsumentköplagen genom reparation av reklamerad produkt, genom utbyte till ny produkt eller genom återbetalning av dina kostnader för reklamerad produkt.

  Om det efter kontroll visar sig att reklamerad produkt är felfri kommer du att debiteras avgift för felsökning med 250:- eller maximalt produktens värde och eventuellt frakt om du vill att vi skall sända produkten till dig igen.
 9. Garanti
  För garantiärenden hänvisar vi till respektive tillverkares garantivillkor. Vid åberopande av garanti kan vår kundtjänst stå till tjänst med information om vart du skall vända dig, alternativt kan vi i vissa fall, beroende på tillverkarens villkor, hjälpa dig att hantera garantiärendet.
  Vid garantiärenden är det normalt du som kund som står för fraktkostnaden för att skicka den felaktiga produkten, medan vi eller tillverkaren står för returfrakten till dig.
 10. Transportskador
  Om ditt paket är skadat när du får det, skall det omedelbart anmälas till transportören eller utlämningsstället. Därefter skall skadan också anmälas till Kopplat.se genom e-post till kundtjänst (kundtjanst@kopplat.se). Ta direkt bilder som visar skadan på paketet. Skulle du upptäcka skadan först efter att du öppnat ditt paket skall skadan omedelbart anmälas till Kopplat.se genom e-post till kundtjänst (kundtjanst@kopplat.se). Ta gärna bilder för att dokumentera skadan.
 11. Personuppgifter
  Kopplat.se samlar in de personuppgifter som krävs för att kunna behandla din order. Genom att genomföra ett köp från Kopplat.se godkänner du hanteringen av dina personuppgifter enligt detta avtal och enligt vår Policy för behandling av personuppgifter.
 12. Övrigt
  Vi försöker alltid att efter bästa förmåga agera på ett sätt som ligger i såväl kundens som vårt eget intresse för att upprätthålla en bra och positiv kund och leverantörsrelation. Är det något i samband med ditt köp du undrar över är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når kundtjänst på telefon 036 333 60 66 eller via e-post till kundtjanst@kopplat.se.

  Om du efter att ha varit i kontakt med vår kundtjänst är missnöjd med hur vi har hanterat ett ärende, kan du alltid vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi kommer alltid att agera i enlighet med beslut fattade av ARN.

  Du når ARN på följande adress:
  Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  10123 Stockholm

  ARN finns också på Internet på adressen: https://www.arn.se/
 13. Kontaktuppgifter
  Postadress (ej besöksadress):

  Kopplat.se
  En del av CeriQ AB
  Huskvarnavägen 80
  55454 Jönköping

  E-post: kundtjanst@kopplat.se
  Telefon: 036 333 60 66
  Organisationsnummer: 556877-4417
  Företaget är registrerat för såväl moms som F-skatt.
 14. Bilagor
  Till dessa villkor finns följande bilagor: