☰KATEGORIER

Se vad andra tycker

Enkelt och smidigt köp med snabb leverans via brev.
Prisjakt.nu

Dioder och likriktare

Elektronik & Hobby » Komponenter » Dioder och likriktare
Sortera efter: Benämning Pris


Dioder och likriktare

Dioder

Dioder är enkelt uttryckt som en enkelriktad gata - dom låter bara trafiken, eller i diodens fall strömmen, passera i en riktning. I rätt riktning går det lätt för strömmen att passera, den möts av ett litet motstånd. När strömmen försöker passera i fel riktning möts den istället av ett högt motstånd.

För att dioden skall släppa fram strömmen krävs dock en viss spänning, det så kallade framspänningsfallet. Detta varierar med olika typer av dioder, men ett ganska vanligt värde för dom flesta standarddioder är ett framspänningsfall på 0.7 Volt.

Den allra vanligaste typen av dioder är likriktardioder. Dessa används precis som namnet antyder för att likrikta en växelspänning så att man får likspänning, men dom används också som rena skyddskomponenter för att säkerställa att andra komponenter inte utsätts för en felaktig polarisering.
Likriktardioder har olika egenskaper. Bland annat skiljer det mellan olika modeller hur mycket ström dom kan släppa igenom och hur hög spänning dom kan hantera. Två mycket vanliga likriktardioder är 1N4001 som kan släppa igenom max 1 Ampere och som hanterar maximalt 50 Volt och 1N5400 som kan släppa igenom upp till 3 Ampere och hantera upp till 100 Volt. Dessa båda typer har ett framspänningsfall på max 1.1 Volt. Förutom framspänningsfall nämns i specifikationerna också läckström som är den ström som dioderna kan släppa igenom åt "fel håll". För båda dessa dioder är läckströmmen specificerad till 5 µA.

Till din hjälp för att koppla dioden rätt är den oftast försedd med en ring i den ena änden. Ringen motsvarar det som i schemasymbolen är ett streck i spetsen på triangeln som symboliserar en diod. Strecket visar var diodens katod är placerad. Den andra sidan av dioden kallas anod. Till din hjälp att koppla dioden rätt finns det en gammal ramsa som kan vara till hjälp - Positiv Anod Negativ Katod - som berättar hur dioden skall kopplas in.

Förutom likriktardioder finns det många andra typer av dioder. Zenerdioder till exempel som används i kretsar som spänningsbegränsar, Schottkydioder som oftast används i högfrekvenstillämpningar och LED - Light Emitting Diode - eller på svenska lysdioder. Lysdioder släpper också bara igenom ström åt ett håll, men dom visar också att dom släpper igenom ström genom att ge ifrån sig ett ljussken. Lysdioder har vi placerat i en egen kategori trots att dom egentligen alltså är dioder.

Likriktare

Dioder används ju ofta som likriktare, men för en effektiv likriktning krävs det fyra dioder. En enklare lösning kan då ofta vara att använda sig av en likriktarbrygga. Likriktarbryggan består egentligen av fyra likriktardioder, men eftersom dom är inbyggda i en kapsling blir likriktarbryggan mycket enklare att hantera.
Specifikationerna för en likriktarbrygga är dom samma som för en likriktardiod, där dom viktigaste parametrarna är spänning, ström, framspänningsfall och läckström.